24/7 bereikbaar

015 140 770

We zoeken de eigenaar

We proberen de eigenaar terug te vinden, binnen de 15 dagen.

Adoptie

Vinden we de eigenaar niet? Het dier komt ter adoptie.

Heb je een dier gevonden in Zemst (en deelgemeentes) (*) Dan kan je vanaf 1 januari 2019 terecht bij Dierenopvangcentrum Zemst.

In onderstaand schema ontdek je welke dieren in welke situatie bij ons terechtkunnen. Vanaf 1 januari 2019 bel je rechtstreeks met het opvangcentrum om gevonden en gewonde dieren te melden. Tijdens onze openingsuren, haalt Dierenopvangcentrum Zemst de dieren op. Buiten onze openingsuren, word je automatisch doorverbonden met de politiedienst. Deze zullen de dieren dan ophalen.

Een dier gevonden buiten onze regio? We zullen bekijken of we deze kunnen opvangen. Gezien wij een contract hebben met de gemeente Zemst. Dienen wij altijd plaatsen vrij te houden hiervoor. Het kan daardoor zijn dieren uit andere regio's tijdelijk niet kunnen opvangen. We zullen bekijken waar je terecht kan met het gevonden dier. In vele gemeentes staan of wel de politiediensten in hiervoor, of de milieudienst van je gemeente.

(*) Met de gemeentes Kampenhout en Steenokkerzeel lopen nog gesprekken. 

Je vindt een hond 

  • Indien je een hond vindt, verwittig je onmiddellijk het opvangcentrum. Wanneer een hond wordt gevonden, wordt hij steeds overgebracht naar ons opvangcentrum.
  • Loop nooit achter een hond, zeker niet wanneer hij angstig is. Indien het lukt om de hond te vangen, doe dit dan ook. Zo voorkom je mogelijk verdere ongelukken.
  • Wanneer je de hond zelf naar het opvangcentrum brengt, gelieve dit dan vooraf te melden. We kunnen de hond indien gewenst ook altijd oppikken (na telefonisch contact).

Je moet een gevonden hond binnen de vier dagen melden. Hem zelf gaan verhandelen is ten strengste verboden. Tenzij je een erkenningsnummer hebt van de dienst Dierenwelzijn.

Je vindt een kat

  • Wanneer een kat een knip in zijn oor heeft, gaat het in vele gevallen om een zwerfkat. Dit diertje mag vrij rondlopen. Is de kat sociaal en gezond? Laat ze dan gewoon rondlopen en geef ze vooral geen eten. Is de kat niet gezond. Bel ons dan zeker op!
  • Je merkt een gezonde kat op die je nog nooit zag? Ga er niet te snel van uit dat het een verdwaalde poes is. Katten gaan vaak op stap. Merk je ze na enkele dagen nog op? Contacteer dan eventueel het opvangcentrum. Is de kat niet optimaal qua gezondheid? Dan mag je ons uiteraard meteen contacteren.
  • Kom je een schuwe/wilde kat tegen die geen menselijk contact verdraagt en geen knip in het oor heeft? Dan gaat het vermoedelijk om een zwerfkat. Geef de plaats waar de kat zich bevindt door aan het opvangcentrum. We zullen de kat vangen, onderzoeken en steriliseren. Mail hiervoor info@dierenopvangcentrumzemst.be. Ook wanneer de kat niet gezond is mail je het opvangcentrum.

Je moet een gevonden kat binnen de vier dagen melden. Hem zelf gaan verhandelen is ten strengste verboden. Tenzij je een erkenningsnummer hebt van de dienst Dierenwelzijn.

Wat voor 1 januari 2019

Verwittig de politiedienst van je gemeente op het nummer:Bel je buiten hun openingsuren, dan bel je met 101.

Vind je een dood dier

Heb je een dood dier gevonden? Verwittig dan de gemeentelijke milieudienst. Vermeld om welk dier het gaat en waar het zich bevindt

Vind je een ander dier

Voor andere diersoorten neem je contact op met je gemeentelijke milieudienst of politiedienst.