Zorg dat je zeker bent dat je voor een kitten wilt kiezen! Het is gemiddeld meer en intensiever werk dan een volwassen kat. Indien je toch beslist om een kitten te nemen, is het beter (indien er nog geen andere katten zijn) om de kittens per 2 te adopteren. Heb je geen andere kat in huis? Dan kan je bij ons enkel kittens per 2 bij ons adopteren (uit zelfde nest)

Waarom kittens per 2, indien je geen andere katten hebt: 

Kans op ongewenst gedrag

De kans op gedragsproblemen is groter bij een kitten dat alleen geplaatst wordt. Let wel: ik zeg niet dat er automatisch problemen ontstaan, maar de kans is groter. Ben je zelf weinig thuis, dan is die kans nog groter.

Het belang van samen spelen

Kittens die met een soortgenoten opgroeien, corrigeren elkaar als er te fel gespeeld wordt. Ze hebben gezelschap aan elkaar en ze kunnen hun energie op elkaar uit leven. De kans dat een kitten alleen zich gaat vervelen en kattenkwaad gaat uithalen (krabben aan de meubels, spullen vernielen), is veel groter bij één dan bij twee kittens.

Wij reserveren geen kittens, en werken ook niet met een wachtlijst! De kittens kunnen in ons gastgezin bezocht worden op 12 weken. Wanneer de kittens tussen de 13 à 15 weken oud zijn, mogen ze pas mee met de adoptant.

Onze kittens zijn: steriel , ze hebben de vaccinatie en de herhaalvaccinaties gekregen, zijn ontwormd en ontvlooid.

Interesse om een kitten te adopteren?

Vul onze online vragenlijst in wanneer je interesse hebt in de adoptie van een kitten. Wanneer de kittens vrijkomen ter adoptie, ontvang je automatisch een e-mail van ons. Je kan dan jouw interesse aangeven voor onze kittens. We maken vervolgens een afspraak met ons gastgezin, zodat je onze kitten(s) kan bezoeken.

Het opvanggezin bepaalt wie het kitten mag adopteren, niet wij. Het opvanggezin verzorgt de kittens vanaf het begin, en kent het beste hun karakter. Een bezoek aan het gastgezin is dus geen garantie voor adoptie! Vul hier de online vragenlijst in.

Hoe verloopt een adoptie: 

  • Wanneer de kittens 12 weken oud zijn, ontvang je een e-mail van ons.
  • Je gaat op bezoek bij het gastgezin thuis. Hiervoor regelen wij een afspraak voor je.
  • Het gastgezin geeft ons door wie de kittens mogen adopteren.
  • Er wordt een adoptiecontract opgemaakt, die je ondertekent in ons opvangcentrum. Uiteraard is een kitten adopteren niet gratis.
  • Er wordt een afspraak gemaakt met het gastgezin wanneer je de kitten mag ophalen.
Belangrijk

Er zijn geen kittens aanwezig in het opvangcentrum! Indien we kittens beschikbaar hebben, contacteren wij je. Je vult hiervoor onze online vragenlijst in. Klik hier

Status: Geen kittens beschikbaar