Kittens

Zorg dat je zeker bent dat je voor een kitten wilt kiezen! Voor een kitten zorgen is gemiddeld meer en intensiever werk dan een volwassen kat. Indien je toch beslist om een kitten te nemen, is het beter (indien er nog geen andere katten zijn) om twee kittens samen te adopteren. Heb je dus geen andere kat in huis? Dan kan je bij ons enkel kittens per 2 adopteren (uit hetzelfde nest).

Kittens adopteren?

  • Kittens komen op onze Facebook pagina Dierenopvangcentrum Zemst te staan
  • Na het sturen van jouw email met gezinssituatie, bekijken we jouw aanvraag. Het kan even duren voor we antwoorden!
  • Indien deze positief is, kan je op bezoek bij ons gastgezin.
  • Je belt ons niet met betrekking tot kittens, of we er beschikbaar hebben, of de status van je aanvraag.

Belangrijk

Meer kans op ongewenst gedrag

De kans op gedragsproblemen is groter bij een kitten dat alleen geplaatst wordt. Let wel: we beweren niet dat er automatisch problemen ontstaan, maar de kans is groter. Ben je zelf weinig thuis, dan is die kans nog groter.

Het belang van samen spelen

Kittens die met soortgenoten opgroeien, corrigeren elkaar als er te fel gespeeld wordt. Ze hebben gezelschap aan elkaar en ze kunnen hun energie op elkaar uitleven. De kans dat een kitten alleen zich gaat vervelen en daardoor kattenkwaad gaat uithalen (krabben aan de meubels, spullen vernielen), is veel groter bij één kitten alleen dan bij twee kittens.

Wij reserveren geen kittens en werken niet met een wachtlijst! De kittens kunnen in ons gastgezin bezocht worden wanneer ze 12 weken oud zijn. Pas wanneer de kittens 13 à 14 weken oud zijn, mogen ze mee met de adoptant.

Onze kittens zijn: steriel, ze hebben de vaccinatie en de herhaalvaccinaties gekregen, zijn ontwormd en ontvlooid, hebben een chip en Europees paspoort. 

Kittens mogen pas vertrekken wanneer ze 13 à 14 weken oud zijn. Eerder zullen ze niet mogen verhuizen! 

Onze kittens worden opgevangen door gastgezinnen. Het opvangcentrum bezoeken om kittens te bekijken, is daardoor niet mogelijk! Een asiel is geen ideale omgeving voor jonge kittens. Onze gastgezinnen socialiseren de kittens en laten ze kennismaken met andere huisdieren (katten en honden).

Het gastgezin beslist of je de kitten(s) mag adopteren, of niet. Waarom? Het gastgezin heeft onze kitten(s) voor een lange tijd verzorgd. Ze kennen hun gedrag en weten wat ze graag hebben, of juist helemaal niet. Karakteristieken en specifieke informatie over onze kittens komen niet online.

  1. Wanneer kittens 12 weken oud zijn, komen ze vrij ter adoptie op onze Facebook pagina. 
  2. Je gaat op bezoek bij het gastgezin thuis. Hiervoor regelen wij een afspraak voor je.
  3. Het gastgezin geeft ons door wie de kittens mag adopteren.
  4. Er wordt een adoptiecontract opgemaakt, die je ondertekent in ons opvangcentrum. Uiteraard is een kitten adopteren niet gratis!
  5. Er wordt een afspraak gemaakt met het gastgezin wanneer je de kitten mag ophalen.