Kittens

Zorg dat je zeker bent dat je voor een kitten wilt kiezen! Voor een kitten zorgen is gemiddeld meer en intensiever werk dan een volwassen kat. Indien je toch beslist om een kitten te nemen, is het beter (indien er nog geen andere katten zijn) om twee kittens samen te adopteren. Heb je dus geen andere kat in huis? Dan kan je bij ons enkel kittens per 2 adopteren (uit hetzelfde nest). Telefonisch beantwoorden wij geen vragen over kittens! 

Hoe verloopt een adoptie van kittens? 

  1. Wanneer kittens 12 weken oud zijn, komen ze vrij ter adoptie op onze Facebook pagina en is bezoek toegelaten.  
  2. Je gaat op bezoek bij het gastgezin thuis. Hiervoor regelen wij een afspraak voor je.
  3. Het gastgezin geeft ons door wie de kittens mag adopteren.
  4. Er wordt een adoptiecontract opgemaakt, die je ondertekent in ons opvangcentrum. Uiteraard is een kitten adopteren niet gratis!
  5. Er wordt een afspraak gemaakt met het gastgezin wanneer je de kitten mag ophalen. 

Status kittens 28/06/2021: Klik hier, album leeg? geen beschikbaar dan

Meer kans op ongewenst gedrag
De kans op gedragsproblemen is groter bij een kitten dat alleen geplaatst wordt. Let wel: we beweren niet dat er automatisch problemen ontstaan, maar de kans is groter. Ben je zelf weinig thuis, dan is die kans nog groter.

Het belang van samen spelen
Kittens die met soortgenoten opgroeien, corrigeren elkaar als er te fel gespeeld wordt. Ze hebben gezelschap aan elkaar en ze kunnen hun energie op elkaar uitleven. De kans dat een kitten alleen zich gaat vervelen en daardoor kattenkwaad gaat uithalen (krabben aan de meubels, spullen vernielen), is veel groter bij één kitten alleen dan bij twee kittens.

Wij reserveren geen kittens en werken niet met een wachtlijst! Wanneer de kittens 12 weken oud zijn komen ze ter adoptie op onze facebook pagina. 

Wanneer mogen kittens vertrekken bij ons?
Kittens vertrekken bij ons wanneer ze 13 weken oud zijn. Bezoek wordt bij ons toegelaten wanneer ze 12 weken oud zijn. 

Zijn er kittens aanwezig in het opvangcentrum?
Neen, deze verblijven wij onze gastgezinnen. Een afspraak maken voor bezoek van kittens of ons bezoeken heeft geen enkel nut. Indien kittens op 16 weken nog in het gastgezin aanwezig zijn verplaatsen we ze wel naar het opvangcentrum. Ze komen dan vanzelf ter adoptie te staan op onze website. 

Het gastgezin bepaald! Het gastgezin beslist of je de kitten(s) mag adopteren, of niet. Waarom? Het gastgezin heeft onze kitten(s) voor een lange tijd verzorgd. Ze kennen hun gedrag en weten wat ze graag hebben, of juist helemaal niet. Karakteristieken en specifieke informatie over onze kittens komen niet online. 

Onze kittens zijn: steriel, ze hebben de vaccinatie en de herhaalvaccinaties gekregen, zijn ontwormd en ontvlooid, hebben een chip en Europees paspoort.