Melding Dierenmishandeling

Hulp aan dieren in nood

Een dier in nood kan je op verschillende manieren helpen. Meestal is het echter een goed idee om iemand te verwittigen. Merk je bijvoorbeeld een koe op die tijdens een hete dag nergens kan schuilen? Of zie je een hond in z’n eentje door de straten zwerven? Heb je een achtergelaten nest katjes gevonden of zie je iemand die een dier onheus behandelt? Verwittig dan sowieso de politie. Gelukkig zijn er wetten die dieren beschermen, maar die worden helaas niet altijd nageleefd. De politie kan ervoor zorgen dat dit in de toekomst wel gebeurt.

Wat kan je doen?

Je kent of vindt een verwaarloosd of mishandeld dier

Contacteer altijd de dierenbescherming en de politie uit jouw buurt! Contacteer ook Dierenwelzijn. Deze dienst stuurt meestal een inspecteur ter plaatse. 

Je ziet een dier op een weide met geen enkele beschutting tegen zon of regen

Dieren moeten altijd over een schuilhok of stal beschikken, of een voldoende hoge muur, een rij bomen of een haag als beschutting. Merk je dat een dier geen beschutting heeft, doe dan navraag bij de eigenaar. Misschien is die van plan een hok te plaatsen of heeft hij net beplanting besteld. Indien de eigenaar laat weten dat dit niet zo is, verwittig dan de politie, de lokale dierenbescherming en Dierenwelzijn (contactgegevens hierboven).