Wat is het?

Een legaat is een schenking, opgenomen in een testament, en dit van roerende of onroerende goederen. Deze schenking kan enkel gedaan worden aan personen of instellingen (zoals Dierenopvangcentrum Zemst vzw) die gerechtigd zijn legaten te aanvaarden. Je kunt Dierenopvangcentrum Zemst vzw ook tot erfgenaam maken.

Een legaat aan Dierenopvangcentrum Zemst vzw is fiscaal voordelig, aangezien de successierechten voor Dierenopvangcentrum Zemst vzw in Vlaanderen slechts 8,5% bedragen. In Wallonië is dat 7% en in het Brusselse Gewest 12,5%. Jouw erfenis kan op die manier zo optimaal mogelijk gebruikt worden.

 

Nog
vragen?

Contacteer
ons

Duolegaat

Het duolegaat geeft je de mogelijkheid om zowel voor diegenen aan wie je een deel achterlaat als voor Dierenopvangcentrum Zemst vzw een win-winsituatie te creëren. Bij een duolegaat betaalt Dierenopvangcentrum Zemst vzw de successierechten op het aan de erfgenamen geschonken bedrag. Op deze manier kan je jouw eigen erfgenamen bevoordelen en tegelijk een schenking doen. Dierenopvangcentrum Zemst vzw geeft je graag meer uitleg indien je een dergelijk duolegaat zou overwegen. Uiteraard kan je deze informatie ook gratis inwinnen bij een notaris.

Je kunt Dierenopvangcentrum Zemst vzw een legaat nalaten door in je testament te vermelden dat je (een deel van) jouw bezit, als je geen wettelijke erfgenamen hebt, aan Dierenopvangcentrum Zemst vzw nalaat. Dit kan zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament. Om misverstanden te vermijden, raden wij je aan jouw testament, welke vorm die ook heeft, bij een notaris in bewaring te geven. Je mag de vzw zelf kiezen, die kan niet opgelegd worden door jouw notaris.

Ook wanneer je een huisdier achterlaat, zoeken we een nieuwe thuis voor het dier.

 

 • Onderstaande gegevens heb je (of je notaris) nodig:

  Naam: Dierenopvangcentrum Zemst vzw
  Straat & huisnummer: Erasmuslaan 31
  Postcode & gemeente: 1804 Zemst
  Ondernemingsnummer: BE0599797817
  Gsm: 015 140 770
  E-mail: info@dierenopvangcentrumzemst.be

  Ook wanneer je een huisdier achterlaat, zoeken we een nieuwe thuis voor het dier.

We kunnen voor de honden of katten een nieuwe thuis zoeken. Ze permanent in het opvangcentrum houden, is helaas niet mogelijk. Maar uiteraard zullen wij er alles aan doen om voor hen een nieuwe gouden mand te vinden! Wij volgen de adoptanten het eerste jaar ook op.