WAT IS

Een legaat is een schenking, opgenomen in een testament, en dit van roerende of onroerende goederen. Deze schenking kan enkel gedaan worden aan personen of instellingen (zoals Stop Dierenmishandeling vzw) die gerechtigd zijn legaten te aanvaarden. Je kunt Dierenopvangcentrum Zemst vzw ook tot erfgenaam maken.

Een legaat aan Stop Dierenmishandeling vzw is fiscaal voordelig,aangezien de successierechten voor Stop Dierenmishandeling vzw in Vlaanderen slechts 8,5% bedragen. In Wallonië is dat 7% en in het Brusselse Gewest 12,5%. Jouw erfenis kan op die manier zo optimaal mogelijk gebruikt worden.

DUO LEGAAT

Het duolegaat geeft je de mogelijkheid om zowel voor diegenen aan wie je een deel achterlaat als voor Stop Dierenmishandeling vzw een win-win-situatie te creëren. Bij een duolegaat betaalt Dierenopvangcentrum Zemst vzw de successierechten op het aan de erfgenamen geschonken bedrag. Op deze manier kan je jouw eigen erfgenamen bevoordelen en tegelijk een schenking doen. Dierenopvangcentrum Zemst vzw geeft je graag meer uitleg indien je een dergelijk duolegaat zou overwegen. Uiteraard kan je deze informatie ook gratis inwinnen bij een notaris.

NALATEN

Je kunt Dierenopvangcentrum Zemst vzw een legaat nalaten door in je testament te vermelden dat je een deel of heel jouw bezit, als je geen wettelijke erfgenamen hebt, aan Stop Dierenmishandeling vzw nalaat. Dit kan zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament.  Om misverstanden te vermijden raden wij je aan jouw testament, welke vorm die ook heeft, bij een notaris in bewaring te geven. Je mag de vzw zelf kiezen. Die kan niet opgelegd worden door jouw notaris.

Ook wanneer de erfgename een huisdier achterlaat, dan zoeken we een nieuwe thuis voor het dier.

DIT HEB JE NODIG

Onderstaande gegevens heb jij of je notaris nodig:

Naam: Dierenopvangcentrum Zemst vzw
Straat & huisnummer: Erasmuslaan 31
Postcode & gemeente: 1804 Zemst
Ondernemingsnummer: BE0599797817
Gsm: 015 140 770
Email: info@dierenopvangcentrumzemst.be

Ook wanneer de erfgename een huisdier achterlaat, dan zoeken we een nieuwe thuis voor het dier.