Machelen werkt vanaf 1 juli samen met Dierenopvangcentrum Zemst voor zwerfkatten en gevonden dieren

Na Zemst, Boortmeerbeek, Kampenhout en Steenokkerzeel werkt vanaf 1 juli ook de gemeente Machelen samen met Dierenopvangcentrum Zemst voor de opvang van zwerfkatten en gevonden dieren. Inwoners moeten vanaf dan rechtstreeks met het dierenasiel in Eppegem contact opnemen.
 
Daar waar de gemeente Machelen vandaag nog zelf instaat voor gevonden zwerfkatten en andere katten en honden, verhuist die hele werking vanaf volgende week woensdag naar Dierenopvangcentrum Zemst. Zo kunnen inwoners elke dag tussen 8 en 17 uur bellen naar 015/14.07.70 wanneer ze een verdwaalde hond of kat aantreffen. Gaat het om een zwerfkat, dan wordt het dier gesteriliseerd. Verwilderde katten worden vrijgelaten op de plaats waar ze gevonden werden. Katten die kans maken op adoptie blijven in afwachting daarvan in het opvangcentrum. Van gevonden dieren wordt de eventuele eigenaar gecontacteerd. Die heeft twee weken de tijd om zijn huisdier op te halen. De kosten van het zwerfkattenbeleid blijven wel voor de rekening van de gemeente. Het dierenasiel zal samenwerken met vrijwilligers die zich nu al inzetten voor de zwerfkatten in Machelen.
 
Buiten de kantooruren moeten inwoners naar de politie bellen wanneer ze een hond of een kat aantreffen. Vinden ze een ander dier, dan moet de gemeentelijke milieudienst of de politie verwittigd worden. De volledige procedure staat hier.
 
Ferry Heikoop, uitbater van het Dierenopvangcentrum Zemst, heeft ondertussen een extra werknemer aangenomen om al het werk aan te kunnen. Inmiddels werken er al drie fulltime medewerkers in het dierenasiel in Eppegem.
 
https://www.hln.be/in-de-buurt/machelen/machelen-werkt-vanaf-1-juli-samen-met-dierenopvangcentrum-zemst-voor-zwerfkatten-en-gevonden-dieren~a8170a45/

Dierenopvangcentrum Zemst heeft ruimte voor meer contractgemeentes voor het vangen van zwerfkatten en het ophalen van gevonden honden en katten

Dierenopvangcentrum Zemst heeft ruimte voor meer contractgemeentes voor het vangen van zwerfkatten en het ophalen van gevonden honden en katten
Momenteel bedient het Dierenopvangcentrum Zemst de gemeentes Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel en Boortmeerbeek voor het vangen van zwerfkatten en het ophalen van gevonden honden en katten. Op dit eigenste moment lopen er gesprekken met een bijkomende buurtgemeente die ook graag deze dagdagelijkse taken wil uitbesteden aan het Dierenopvangcentrum Zemst. De onderhandelingen zijn vergevorderd.
Het Dierenopvangcentrum wil en kan verder uitbreiden omdat hiervoor ruimte is. Dat betekent dat nog meer buurtgemeentes zich kunnen aansluiten voor zowel het vangen van zwerfkatten als het ophalen van gevonden honden en katten. Een contractgemeente kan opteren voor enkel het ophalen van gevonden honden en katten. Maar indien een contractgemeente wenst dat het Dierenopvangcentrum Zemst de zwerfkatten op haar grondgebied vangt en steriel maakt, kan dit enkel in combinatie met een overeenkomst voor het ophalen van gevonden honden en katten.
Het Dierenopvangcentrum Zemst is geheel uniek in zijn werking. Zo neemt het alle administratie over van de politie en gemeentediensten. Burgers kunnen rechtstreeks bellen om een melding te doen van zwerfkatten of als ze een hond of kat hebben gevonden. Ze hoeven dus niet meer eerst de gemeente of politie te contacteren. Het Dierenopvangcentrum haalt de gevonden dieren op, 7 dagen op 7 en dit van 8 uur tot 17 uur. Ook tijdens de feestdagen. Buiten de openingsuren haalt de politie vondelingen op en brengt ze in veiligheid naar het Dierenopvangcentrum waar ze toegang tot heeft. Zwerfkatten worden 5 dagen per week gevangen, met uitzondering van feestdagen. En dit alles aan een interessante prijs.
Wil jouw gemeente zich eveneens aansluiten? Stuur dan vandaag nog een e-mail naar info@dierenopvangcentrumzemst.be. Wij zijn er ook graag voor u.

OPVANGCENTRUM ZEMST VREEST VOOR MASSALE DUMPING NA CORONACRISIS.

Het is oorverdovend stil in het Dierenopvangcentrum van Zemst. Momenteel zijn alle honden geadopteerd en zijn er geen nieuwe aanvragen voor afstand. Ook bij de kattenafdeling is het heel erg rustig met slechts 8 katten. De maand april is in principe een hele drukke maand, mede door de toevloed van kittens. Tot vandaag zijn er slechts 4 kittens binnengekomen. De verwachte toevloed blijft dus uit. Heeft dat mogelijks met de huidige lockdown te maken?

Het zwerfkattenbeleid is zo goed als stilgevallen. De meldingen die we normaal krijgen om zwerfkatten te vangen en steriel te maken, lopen maar met mondjesmaat binnen. Wij vinden dit geen goed teken. Haast onheilspellend. Er moeten daarbuiten zwerfkatten zijn die steriel gemaakt moeten worden en kittens die geboren worden. Het is van groot belang dat we ze verder steriel kunnen maken en de kittens kunnen opgevangen worden. Anders zijn alle gedane inspanningen van de voorbije jaren een maat voor niets geweest en krijgen we volop nieuwe kolonies zwerfkatten.

En dan hebben we het nog niet gehad over de broodfokkers die goed inspelen op de lockdown. Ze zijn thuisleverancier van een al te vaak impulsieve aankoop. Je kan een pup uitkiezen via internet en online betalen. Het diertje wordt dan aan huis geleverd zonder verdere vragen en controles. Mensen hebben vaak minder om handen in deze periode en dus tijd om een pup in huis te halen. Maar wat als ze terug moeten gaan werken? We vrezen dat de problemen dan pas zullen beginnen en veel van deze dieren in de asielen zullen terechtkomen. Het Dierenopvangcentrum van Zemst zal daarom strengere controles uitvoeren bij de afstand van pups na de lockdown. Onregelmatigheden en onjuistheden zullen stante pede gemeld worden bij de Dienst Dierenwelzijn.

We doen hierbij dan ook graag een oproep aan al onze collega’s om hetzelfde te doen, alsook extra controles te doen op paspoorten en vaccinaties bij binnenkomst. Als dierenasiel moeten wij voldoen aan alle regels die door hogerhand worden opgelegd. Uiteraard gelden dezelfde regels voor fokkers. We stellen ons toch ernstige vragen bij de thuislevering van pups en vragen minister Ben Weyts hierover verdere toelichting.

 

persbericht gemaakt door: La Lingua BVBA

Dierenvrienden ruziën over “gebrek aan nazorg” bij gesteriliseerde zwerfkatten

ZEMST –In een folder die in de gemeente bedeeld wordt, waarschuwt de vzw Dierenbescherming Zemst voor een gebrek aan nazorg bij gesteriliseerde katten. “Laster”, vindt Ferry Heikoop, uitbater van het erkende Dierenopvangcentrum Zemst.

Het kan in Zemst een beetje verwarrend zijn. Dierenbescherming Zemst is de persoonlijke vzw van dierenvriend Jef Janssens in Elewijt. Daarnaast is er Dierenopvangcentrum Zemst, de erkende vzw die regionaal werkt in Eppegem. De gelijkenis tussen beide namen zorgt vaak voor verwarring.

Om het nog wat ingewikkelder te maken: Janssens is de voorganger van Ferry Heikoop, die nu het Dierenopvangcentrum uitbaat. Janssens werd twee en een half jaar geleden na een conflict door het schepencollege bedankt voor bewezen diensten.

“Niet welkom”

Maar het is diezelfde Janssens die in een folder van zijn vzw Dierenbescherming Zemst waarschuwt voor infectiegevaar bij gesteriliseerde katten. “Gesteriliseerde zwerfkatten zijn niet meer welkom in het Dierenopvangcentrum van Eppegem/Zemst”, schrijft hij. “Na de operatie worden ze de dag nadien terug op straat gezet zonder enige nazorg.”

Hij schrijft verder dat “deze praktijken niet thuis horen in een gemeente die zich diervriendelijk wil noemen. Onze ervaring leert dat er een dag of zeven nodig zijn om de wonden helemaal te laten genezen. Als dat niet gebeurt, bestaat er een risico dat de wonden gaan etteren en er zich op warme zomerdagen zelfs vliegenmaden in nestelen. We zien het als onze plicht om deze toestanden aan te kaarten bij het Zemstse gemeentebestuur.”

Ferry Heikoop, uitbater van Dierenopvangcentrum Zemst neemt deze kritiek niet. Hij ervaart het als laster aan zijn persoon, waarmee de goede werking van het opvangcentrum in vraag wordt gesteld.

Dierenartsen

“Om de zwerfkattenpopulatie te beperken worden ze gevangen. Katers worden gecastreerd en kattinnen gesteriliseerd. Dat gebeurt door dierenartsen en volgens de goede praktijk die in alle dierenasielen toegepast wordt. Ze krijgen een langwerkend antibioticum wanneer ze weer vrijgelaten worden op de plaats waar ze gevangen werden. We vragen de buurt om ze in de gaten te houden. Zwerfkatten leven veelal in kolonies. Een te lange afwezigheid kan ze desoriënteren. Alleen de katten die ziek zijn, houden we wat langer. Bij ons zijn er geen gevallen van maden in wonden bekend. Janssens heeft er ons nog geen kunnen tonen. Dit is een zucht naar sensatie.”

Het schepencollege van Zemst bevestigt dat het van de aantijgingen op de hoogte is maar het volste vertrouwen heeft in de inzet en bekwaamheid van de uitbater en dat er hen nog geen enkele bewijs geleverd werd van het tegengestelde.

Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200129_04826428

Politie neemt twee zwaar uitgemergelde honden in beslag

Politie neemt twee zwaar uitgemergelde honden in beslag
 
De politiezone Vilvoorde-Machelen is dinsdag overgegaan tot de inbeslagname van twee zwaar verwaarloosde honden. Het gaat om een chihuahua en een pitbull terriër. De dieren verblijven momenteel in het dierenopvangcentrum van Zemst.
 
De politie botste dinsdag ietwat toevallig op de twee verwaarloosde honden. Een wijkagent klopte om een niet nader bepaalde reden bij een woning in Vilvoorde aan en trof meteen de uitgemergelde viervoeters aan. Daarop besloot de politie de dieren in beslag te nemen en om ze in het dierenopvangcentrum in Zemst te plaatsen. “Dinsdagavond belde de politie ons op met de vraag of er nog een plekje vrij was voor deze honden, die heel mager zijn”, zegt Ferry Heikoop van het dierenasiel. “De stad Vilvoorde heeft een overeenkomst met een andere organisatie, maar deze weigerde enige medewerking omdat ze naar eigen zeggen geen inbeslagnames doen, maar enkel tijdelijke opvang voorzien. Helaas gebeurt dat regelmatig. Gezien Vilvoorde geen overeenkomst met ons heeft, mochten wij deze interventie weigeren. Toch hebben we toegezegd en hebben we de dieren vandaag opgehaald.”
 
Hoe het nu verder moet met de dieren? “Dierenwelzijn zal beslissen wat er met beide honden moet gebeuren en of ze terug naar de eigenaar zullen keren”, vertelt Heikoop. De kans bestaat echter ook dat het dierenasiel zelf eigenaar van de honden wordt. “Dit kan tot drie maanden duren voor het hele proces is afgerond. In tussentijd zullen wij er alles aan doen om de dieren terug aan te sterken.” Donderdag zal een dierenarts de honden onderzoeken en zal de gedragstherapeut van het centrum een evaluatie maken van het gedrag van de honden. Die resultaten zullen vervolgens bezorgd worden aan de inspecteur van dierenwelzijn.
 
Mensen die graag willen steunen, voor voeding en medischekosten. Kunnen terecht op onze website:
 
www.dierenopvangcentrumzemst.be/donatie
 
BRON: https://www.hln.be/in-de-buurt/vilvoorde/politie-neemt-twee-zwaar-uitgemergelde-honden-in-beslag~a1de9258/

Huidige en vorige uitbater dierenasiel in de clinch over folder rond zwerfkattenbeleid: “Aanval is pure laster”

 “Pure laster”, zo omschrijft Ferry Heikoop, de uitbater van het dierenasiel in Eppegem, een folder die zijn voorganger, Jef Janssens, de voorbije dagen in de Zemstse bussen stak. In de folder staat immers dat gesteriliseerde zwerfkatten niet meer welkom zijn in het dierenasiel. Volgens de uitbater laat zijn voorganger uitschijnen dat de brochure afkomstig is van het dierenasiel zelf. Jef Janssens weerlegt die kritiek.

“Gesteriliseerde zwerfkattinnen zouden niet meer welkom zijn in het Zemstse dierenasiel. Na hun operatie worden ze opnieuw op straat gezet, zonder enige nazorg. Deze praktijken horen niet thuis in een gemeente die zichzelf diervriendelijk noemt. Wij hebben als vzw Dierenbescherming Zemst honderden katten laten steriliseren en al deze dieren mochten zeven dagen of langer revalideren tot ze volledig genezen waren. Wij zien het als onze plicht om deze toestanden aan te kaarten bij het Zemstse gemeentebestuur.” Een niet mis te verstane sneer in een folder van de hand van Jef Janssens en zijn vrouw, die met hun vzw Dierenbescherming Zemst op 31 augustus 2017 na 12 jaar uit het dierenasiel in Eppegem werden gezet. Volgens het toenmalige schepencollege een gevolg van het feit dat afspraken niet nagekomen werden. “Politieke leugens, want we hebben nooit een klacht over onze werking gekregen”, liet Jef Janssens destijds na de uitzetting weten.

Geen wraakactie

“Natuurlijk hebben we het er nog steeds moeilijk mee dat we 2,5 jaar geleden uit het dierenasiel gezet werden, maar het tekstje in onze folder is geen wraakactie”, vertelt het koppel, dat vandaag egels, eenden en andere gevonden dieren opvangt. “We vertellen gewoon de waarheid. Zwerfkatten worden aan hun lot overgelaten. Amper één dag nadat ze gesteriliseerd werden, belanden ze al opnieuw op straat. Het gevolg? De dieren krijgen infecties en lopen met maden rond. Dit is geen aanval op de nieuwe uitbater, die we niet persoonlijk kennen, maar we kaarten dit probleem gewoon aan.”

Voor Ferry Heikoop, die eind vorige week de tweede verjaardag als uitbater van het dierenasiel mocht vieren, voelt de folder wel als een persoonlijke aanval. “Zeker omdat het lijkt alsof de folder van ons afkomstig is”, klinkt het. “Het verschil tussen de benamingen vzw Dierenbescherming Zemst en Dierenopvangcentrum Zemst is namelijk niet groot. Heel wat mensen dachten dan ook dat ik die folder zelf gebust had. Dat is dus absoluut niet het geval. Deze aanval is pure laster.”

“Wij brengen al dertien jaar een folder uit, dus de Zemstenaars weten goed genoeg dat wij achter de verspreiding ervan zitten”, reageren Jef en zijn vrouw. “Ook in de toekomst zullen we trouwens nog folders verspreiden.”

Sociale katten

Ondanks de kritiek is Ferry Heikoop niet van plan om het zwerfkattenbeleid aan te passen. “Deze methode, waarbij zwerfkatten wel degelijk de nodige nazorgen krijgen en op straat gezet worden indien ze gezond zijn, wordt in alle andere dierenasielen gehanteerd. Is een kat wel ziek, houden we ze wat langer bij ons. Maar we kunnen de zwerfkatten onmogelijk weken bij ons houden, omdat we ook sociale katten opvangen. Dat zorgt voor problemen.”

Of Ferry Heikoop stappen gaat ondernemen tegen zijn voorgangers is nog niet duidelijk.

Bron: HLN.BE

Onze reactie: 

Om even duidelijk te zijn: Wij laten de zwerfkatten niet aan hun lot over! Gaan ze een dag nadien terug naar hun vertrouwde omgeving? Ja klopt! Ze in het asiel (opgesloten) laten, geeft enkel maar véél stress voor hun! Wij geven als extra een langwerkende pijnstilling, en antibiotica! Krijgt men indien gewenst, extra brokken en natvoeding mee van ons. En vragen wij de katten nauwlettend in het oog te houden. Vele asielen werken op deze manier, om de katten een dag nadien terug uit te zetten. Natuurlijk als er extra verzorging nodig is, worden ze een dag nadien niet terug uitgezet!

Vanaf januari zijn wij een testproject gestart, om de zwerfkatten in het opvangcentrum steriel te maken. Zo kunnen wij ze nog beter opvolgen. De huidige contracten met dierenartsen, blijven behouden. Ook daar zullen nog voorlopig zwerfkatten binnenkomen. Als extra zullen wij ze ook ontwormen en ontvlooien. Dit naast de langwerkende pijnstilling en antibioticum. Aan hun lot overgelaten, en niet welkom bij ons??‍♀️

Dierenopvangcentrum Zemst werkt na Nieuwjaar samen met gemeente Boortmeerbeek

Wie na Nieuwjaar een kat of een hond in de straten van Boortmeerbeek vindt, moet niet langer met de gemeente contact opnemen, maar kan meteen bij het Dierenopvangcentrum van Zemst terecht. Vanaf 1 januari staat dat dierenopvangcentrum immers in voor het zwerfkattenbeleid en de gevonden dieren in Boortmeerbeek.

“De samenwerking komt er op vraag van de gemeente”, zegt Ferry Heikoop van Dierenopvangcentrum Zemst. “Inwoners van Boortmeerbeek moeten zich vandaag nog tot de gemeente wenden om zwerfkatten en gevonden dieren te melden. Door dit nu naar ons over te hevelen, zal het hele proces vergemakkelijkt worden. Inwoners kunnen na Nieuwjaar namelijk rechtstreeks met ons contact opnemen, de gemeente moet niet langer als tussenpersoon optreden. Wij verzorgen alle administratie die er nodig is voor de gemeente en politiedienst.”

Gevonden zwerfkatten worden gesteriliseerd en getest op aids. De verwilderde katten worden vrijgelaten op de plaats waar ze gevonden werden, maar katten die kans maken op adoptie blijven in afwachting daarvan in het opvangcentrum. De gemeente blijft wel instaan voor de kosten van dit zwerfkattenproject.

Wie tussen 8 en 17 uur een hond of kat in Boortmeerbeek vindt, mag bellen naar 015/14.07.70. Buiten die uren staat de politie in voor gevonden dieren. Die worden vervolgens gecontroleerd en verzorgd in het opvangcentrum, en een eventuele eigenaar wordt gecontacteerd. Deze laatste krijgt twee weken de tijd om zijn huisdier te gaan ophalen. “Na die twee weken gaan we op zoek naar een nieuw baasje. De gevonden dieren kan je terugvinden op onze website”, besluit Ferry Heikoop.

Bron: HLN.BE

In veld gedumpte honden net op tijd van dood gered: zwaargewonde viervoeters helemaal uitgemergeld

Volledig uitgemergeld, vol bijtwonden en helemaal onder de vlooien: zo werden dinsdagavond en woensdagochtend twee zwaar verwaarloosde honden aangetroffen in de velden tussen Steenokkerzeel en Nossegem. Omdat beide dieren van hetzelfde ras zijn en met dezelfde klachten kampen, wordt vermoed dat ze samen gedumpt werden. “In deze koude hadden ze het niet lang meer uitgehouden.”

Het eerste hondje – een soort American Stafford – werd dinsdagavond door een wandelaar in de buurt van repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel aangetroffen. De uitgemergelde hond kreeg een nachtje onderdak bij de vinder en werd woensdagochtend naar het dierenopvangcentrum in Zemst gebracht. Uitbater Ferry Heikoop trok er meteen mee naar de dierenarts. “Daar werd vastgesteld dat de puppy van amper zes maanden oud volledig onder de vlooien zat”, vertelt Ferry Heikoop. “Daarnaast is het beestje zes kilogram te mager en heeft ze verschillende bijtwonden over het hele lichaam, maar vooral aan de oren, de poten en de buik.”

Woensdagochtend trof Zaventems N-VA-gemeenteraadslid Tom De Vits de tweede viervoeter amper enkele honderden meters verderop aan. “Ik ging met mijn hond wandelen en aan de ingang van het speelbos kwam het uitgemergelde beestje in mijn richting gelopen”, aldus De Vits. “De viervoeter was heel angstig en stond te trillen op zijn poten. Het dier was zo verzwakt dat ik het naar huis heb moeten dragen. Thuis zag ik dat de hond heel wat bijtwonden had en dat al zijn ribben zichtbaar waren. Ik heb het beestje meteen wat eten en drinken gegeven en woensdagavond ga ik ermee naar de dierenarts. Morgen (donderdag, red.) breng ik de viervoeter naar het dierenopvangcentrum in Zemst.”

Het lijkt erop dat ze al weken niet meer gegeten hebben, want het duurt enkele weken alvorens een hond zo uitgemergeld geraakt. De dierenarts vermoedt dat de honden met heel wat andere viervoeters samen zaten en moesten vechten om te kunnen eten. Dat verklaart ook meteen de vele bijtwonden

Samen gedumpt?

Het gemeenteraadslid plaatste woensdagochtend een oproep op Facebook in de hoop meer te weten te komen over de hond. “Al snel kreeg ik de reactie dat er enkele uren eerder wat verderop een gelijkaardige viervoeter gevonden werd. De kans is dus reëel dat beide honden samen gedumpt werden. Wie doet nu zoiets?”

Ook Ferry Heikoop vermoedt dat de viervoeters pas recent door een dierenbeul in de velden achtergelaten werden. “Want in zo’n toestand kunnen de dieren niet lang overleven in deze koude. Gelukkig werden de dieren snel gevonden, zodat ze nu de nodige zorgen kunnen krijgen. Het lijkt erop dat ze al weken niet meer gegeten hebben, want het duurt enkele weken alvorens een hond zo uitgemergeld geraakt. De dierenarts vermoedt dat de honden met heel wat andere viervoeters samen zaten en moesten vechten om te kunnen eten. Dat verklaart ook meteen de vele bijtwonden.”

Eigenaar zoeken

Van beide vondsten werd inmiddels melding gemaakt bij de politie. “Beide honden hebben een chipnummer, maar dat is niet aan een eigenaar gekoppeld”, aldus nog de uitbater van het dierenopvangcentrum. “De politie liet me weten dat er contact zal opgenomen worden met het bedrijf dat instaat voor de chips, zodat we kunnen achterhalen welke dierenarts de chip gezet heeft. Op die manier hopen we te weten te komen wie de eigenaar van de honden is.”

Beide dieren zullen de komende weken opgevangen worden in het dierenopvangcentrum om op termijn onderdak te krijgen bij een gastgezin. Het opvangcentrum plaatste inmiddels een oproep online om de aankoop van voedselpakketten financieel te ondersteunen. In een mum van tijd doneerden heel wat mensen een bedrag om de honden te helpen.

Bron: HLN.BE

Onverlaten schieten vuurwerk vlak naast dierenasiel af: “Dit had fataal kunnen aflopen”

De tientallen katten die momenteel in het dierenasiel in Eppegem verblijven, hebben ongetwijfeld geen prettige oudejaarsnacht beleefd. Op amper veertig meter van het asiel hebben onverlaten in de nacht van dinsdag op woensdag – ondanks een algemeen verbod op vuurwerk in Zemst – verschillende pijlen de lucht in geschoten. “Er moest maar eens zo’n pijl in het asiel gevlogen zijn…”, reageert uitbater Ferry Heikoop vol ongeloof.

Net nadat hij enkele Nieuwjaarskussen uitgedeeld had, trok Ferry tijdens oudejaarsnacht rond 1 uur naar het dierenasiel om te controleren of alles er in orde was. “Op het eerste gezicht was er niets mis, maar toen ik enkele uren later terugkeerde, trof ik minstens zes grote vuurpijlen en een resem voetzoekers in het veld naast het dierenasiel aan”, vertelt de uitbater. “De pijlen werden op amper veertig meter van het dierenopvangcentrum afgeschoten. Onbegrijpelijk. Zeker omdat er een algemeen verbod op vuurwerk gold in heel Zemst.”

Tijdens de jaarwisseling zaten er alleen katten in het opvangcentrum. De honden brachten de feestnacht uit voorzorg bij gastgezinnen door. “Maar ook voor de katten nam ik gelukkig voldoende maatregelen”, vertelt Ferry. “Zo liet ik de radio aan, zodat de muziek de knallen van het vuurwerk wat buiten zou houden. Ook liet ik alle lampen branden en schermde ik het buitenverblijf met doeken af, waardoor de lichtflitsen van het vuurwerk niet voor de nodige paniek bij de katten konden zorgen. Indien de honden wel aanwezig waren geweest, was dit mogelijk wel fataal afgelopen. En wat indien er een vuurpijl in het dierenasiel terechtgekomen was? Dan zaten alle dieren in de val. Ik hoop dat de onverlaten beseffen dat ze letterlijk met vuur hebben gespeeld.”

Bron HLN.BE

Het Dierenopvangcentrum in Eppegem is tot en met donderdag gesloten door de aangekondigde hitte.

Het Dierenopvangcentrum in Eppegem is tot en met donderdag gesloten door de aangekondigde hitte. Alleen gevonden dieren in Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout zullen de komende dagen opgevangen worden.

“Op zo’n hete dagen hebben alle nu aanwezige dieren – vijf honden, dertig katten en vijftig kittens – alle aandacht nodig en daarom hebben we besloten om de komende dagen geen nieuwe dieren op te vangen of te adopteren”, zegt Ferry Heikoop van het Dierenopvangcentrum Zemst. “De dieren moeten om de twee uur nieuw water krijgen. Omdat we middenin het kittenseizoen zitten, zit onze kattenopvang bovendien helemaal vol.”

Vrijdag zouden de temperaturen opnieuw wat dalen, maar waarschijnlijk zullen de eerste nieuwe dieren pas vanaf zaterdag opgevangen worden. “Uiteraard staan onze deuren wel nog open voor dieren die de komende dagen in Steenokkerzeel, Zemst en Kampenhout gevonden worden”, besluit Ferry Heikoop.

BRON: https://www.hln.be/in-de-buurt/zemst/dierenopvangcentrum-eppegem-sluit-deuren-door-aangekondigde-hitte~a3ec3060/

× Heb je een vraag?