Dierenopvangcentrum Zemst werd opgericht op 1 januari 2018. De gemeente Zemst stelt haar gebouw aan de Erasmuslaan aan ons ter beschikking. Dierenopvangcentrum Zemst is onderdeel van Stop Dierenmishandeling vzw. De vzw werd opgericht op 1 maart 2015 als vrijwilligersorganisatie.

De  vzw doet beroep op vrijwilligers, die zich mee inzetten voor de werking van het dierenopvangcentrum. Vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding. Ook de bestuursleden van Stop Dierenmishandeling vzw pakken hun mandaat vrijwillig op. Het bestuur van Stop Dierenmishandeling vzw telt telt leden. De voorzitter werkt in loondienst voor het opvangcentrum en staat in voor de verzorging van de dieren. De overige vier leden ontvangen op geen enkel moment een vergoeding. 

Wij zijn geen standaard asiel. De dieren beschikken over ruime verblijven. We voeren ook een no kill beleid toe in ons opvangcentrum. De dieren krijgen de beste zorgen en voeding. We hebben ruime openingstijden en een 24/7 telefonische permanentie.

Erkenningsnummer: HK30216024

Dierenwelzijn als drijfveer

Stop Dierenmishandeling strijdt voor dierenwelzijn, zowel in het binnen- als in het buitenland. Daarnaast wil de vzw mensen op verschillende vlakken sensibiliseren, ten voordele van de dieren. Dit doen we door voorlichtingen te geven op scholen, in asielen en andere relevante locaties. We nemen ook deel aan vreedzame protestacties.

Dagelijks proberen we via verschillende sociale mediakanalen mensen bewust te maken wat er zoal speelt in de dierenwereld. Iedereen is vrij om deel te nemen aan onze activiteiten als hondenwandelingen , vegan bbq's , bingo en noem maar op. De opbrengsten van deze acties gaan integraal naar de werking van de vzw en ons opvangcentrum.

Wij geloven in samenwerking. We werken samen met verschillende organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn en dieren opvangen.

Gedragstherapeute

Wij werken samen met Flappies Hondentraining, Augie zal wekelijks het gedrag van de honden inspecteren. En ons advies daarover geven. Zo kunnen wij de adoptanten beter selecteren, en deze de juiste informatie meegeven.

Projecten 

Boekhouding

De gestorte donaties komen toe op de rekening van Stop Dierenmishandeling vzw.

Alle donaties die we ontvangen voor Dierenopvangcentrum Zemst gaan integraal naar de werking van de vzw en de dieren. Afgezien van een reserve, houdt Dierenopvangcentrum Zemst geen gelden apart. Deze reserve is een buffer om de vaste kosten van de organisatie één jaar te kunnen financieren, om zo onze werking te kunnen blijven garanderen. Deze spaarpot wordt mee opgenomen in de boekhouding en is volledig transparant.

Jaarrekeningen