Voor het vangen & steriel maken van zwerfkatten, gevonden of dode dieren kunt u nog terecht bij Vetas op het telefoonnummer 070 22 33 22. Wanneer het zwerfkattenbeleid en gevonden / dode dieren onder onze bevoegdheid zal vallen, zullen wij u hierover informeren.

 

De komende maanden werkt Dierenopvangcentrum Zemst, samen met de gemeentes een zwerfkattenbeleid uit. Hiervoor willen wij de principes van GAIA graag gebruiken. Vele gemeentes maken reeds gebruik van deze methode van Gaia. Het zwerfkattenbeleid wordt opgenomen in een aparte overeenkomst, tussen het opvangcentrum en gemeentes. We zouden graag werken volgends onderstaande principes.

vangen, steriliseren en terugplaatsen, onder volgende voorwaarden:

  • gecontroleerd voederen
  • schuilhokken
  • vangen en euthanaseren ingeval van fysiek lijden, bedreiging voor de volksgezondheid en/of grote overlast waarvoor geen alternatief bestaat.
  • combinatie van beide beleidsvormen onder de vermelde voorwaarden

Enkele redenen om het zwerfkattenprobleem diervriendelijk aan te pakken:

  • Bijdrage aan dierenwelzijn
  • Leefbaarheid voor de burgers
  • Handhaving van de openbare orde en verminderen van overlast
  • Wettelijke verantwoordelijkheid voor zwerfdieren
  • Reeds een succes in andere steden en gemeenten