Zwerfkatten: In 2018 staat de gemeente Zemst hiervoor nog garant. Neem contact op met de milieudienst van je gemeente. Vanaf 2019 zal Dierenopvangcentrum het zwerfkattenbeleid overnemen. 

Gevonden / dode / gewonde dieren: Gevonden of dode dieren vallen in 2018 nog onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Zemst (centrum en deelgemeenten). Indien je een (dood) dier vindt, bel dan de politiezone Kastze. Vanaf 2019 neemt Dierenopvangcentrum dit over. We zullen iedereen hiervan tijdig verwittigen.

 

De komende maanden werkt Dierenopvangcentrum Zemst in samenspraak met de gemeentes een zwerfkattenbeleid uit. Hiervoor willen we ons baseren op de principes van GAIA, waarvan al veel gemeenten gebruik maken. Het zwerfkattenbeleid wordt opgenomen in een aparte overeenkomst, tussen het opvangcentrum en gemeentes.

Zwerfkattenbeleid = vangen, steriliseren en terugplaatsen, onder volgende voorwaarden:

  • gecontroleerd voederen
  • schuilhokken
  • vangen en euthanaseren ingeval van fysiek lijden, bedreiging voor de volksgezondheid en/of grote overlast waarvoor geen alternatief bestaat.
  • combinatie van beide beleidsvormen onder de vermelde voorwaarden

Enkele redenen om het zwerfkattenprobleem diervriendelijk aan te pakken:

  • Bijdrage aan dierenwelzijn
  • Leefbaarheid voor de burgers
  • Handhaving van de openbare orde en verminderen van overlast
  • Wettelijke verantwoordelijkheid voor zwerfdieren
  • Reeds een succes in andere steden en gemeenten